ขั้นตอนหลังจากได้ชำระเงิน

ขั้นตอนหลังจากได้ชำระเงินแล้ว
    กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาคลิกลิงก์ในอีเมล์ เพื่อแจ้งว่าได้โอนเงินแล้ว (กรุณาแนบภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงิน หรือส่ง MMS แจ้งมาที่เบอร์ 081-928-5299 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ)
   กรณีสั่งจ่ายธนาณัติ กรุณาคลิกลิงก์ในอีเมล์ เพื่อแจ้งว่าได้ส่งธนาณัติแล้ว ทางบริษัทจะส่งสินค้าให้เมื่อได้รับธนาณัติ
   กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ในทันที (หากท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการ)
 

ค้นหา

สั่งซื้อสินค้าโปรด Loginตะกร้าสั่งซื้อ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า