ข่าวและกิจกรรม

ผู้จัดการศูนย์หนังสือฯ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม 2561

 

 
 
หน้า 2 จาก 5

ค้นหา

สั่งซื้อสินค้าโปรด Loginตะกร้าสั่งซื้อ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

QR Code