ข่าวและกิจกรรม

บุคลากรศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมแนะนำผู้จัดการคนใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแนะนำผู้จัดการศูนย์หนังสือคนใหม่ คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ให้ผู้บริหารงานศูนย์หนังสือได้รู้จักและพบปะพูดคุย โดยมีรักษาการผู้จัดการศูนย์หนังสือ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์หนังสือ ท่าพระจันทร์ อาคาร U1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 723/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คำสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 723/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

 
หน้า 3 จาก 5

ค้นหา

สั่งซื้อสินค้าโปรด Loginตะกร้าสั่งซื้อ

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

QR Code